trajnost-naslovna-slika

BEE THE CHANGE

Zelena zaveza čebelam in ljudem. Za danes in za jutri.

Delovanje Medexa je že v svojem bistvu trajnostno naravnano, saj je podjetje neločljivo povezano s čebelami.

Čebele so pomembne zaradi izjemnih čebeljih pridelkov, ki so ključna sestavina Medexovih inovativnih in učinkovitih naravnih prehranskih dopolnil, s katerimi ljudem pomagamo skrbeti za zdravje in dobro počutje.

Čebele so ključne za biotsko raznovrstnost v naravi in odgovorne za tretjino svetovne proizvodnje hrane.

Toda čebelarstvo ni pomembno zgolj zaradi čebeljih pridelkov in okoljevarstvenih vidikov, temveč celostno izboljšuje življenje ljudi in prispeva k uresničevanju številnih ciljev trajnostnega razvoja.

Pomaga odpravljati revščino in lakoto, saj povečuje pridelek sadja in zelenjave, ki je odvisen od opraševanja. Zagotavlja nova delovna mesta ter pripomore k razvoju in gospodarski rasti. Prispeva k enakosti spolov, saj je v nekaterih delih sveta čebelarstvo ena redkih dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjajo tudi ženske.

quote-symbol

»Obstoj čebel pomeni obstoj človeka. Medex je že od nekdaj povezan s čebelami, zato je v prvi vrsti ambasador čebelam prijaznega sveta. Svet, ki je prijazen do čebel, je tudi svet, ki je prijazen do ljudi. Vseh, ne le peščice. Takšen svet želimo soustvarjati v Medexu, zato smo že od nekdaj trajnostno naravnani – v okoljskem, socialnem in ekonomskem smislu. Poleg tega želimo opozarjati na teme ali delovanja, ki večkrat ostanejo prezrti, pomenijo pa ustvarjanje kvalitetnejšega družbenega okolja in boljšega sožitja z naravo.«

divider

Aleša Mižigoj, direktorica

Ale_a_krogec_trajnost_450x450

Green. Creative. Smart.

Kot eno od slovenskih podjetij, ki predstavljajo slovensko gospodarstvo v tujini, želimo s trajnostnimi, inovativnimi in pametnimi rešitvami poskrbeti za ljudi, družbo in okolje. S svojim delovanjem prispevamo k uresničevanju številnih ciljev trajnostnega razvoja (SDG).

green-creative-smart

Delujemo za dobro čebel, okolja, ljudi in družbe

2_1
1_1
certificate-5_1

Spoznajte glavna področja Medexovega trajnostnega delovanja

IZBOLJŠANJE PREHRANE LJUDI

S svojimi izdelki prispevamo h kakovostnejši in bolj zdravi prehrani z visoko prehransko vrednostjo in brez umetnih dodatkov.

IZBOLJŠANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA

Z naravnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki na osnovi čebeljih pridelkov izboljšujemo življenje vseh generacij.

ZNIŽEVANJE OGLJIČNEGA ODTISA

Ogljični odtis med drugim znižujemo s trajnostno rabo energije in naravnih virov, preudarno izbiro dobaviteljev in pametnih načrtovanjem logistike.

TRAJNOSTNA EMBALAŽA

Pridružujemo se gibanju za čim manj plastike. Tudi zato, ker naravna prehranska dopolnila sodijo v kar se da trajnostno embalažo.

SKRB ZA PLANET S SAJENJEM DREVES

V sodelovanju s sejalnim projektom Treecelet sadimo drevesa na degradiranih območjih sveta.

ŠIRJENJE ČEBELARSTVA PO SVETU

Pomagamo odpravljati revščino in lakoto, povečujemo zaposlitvene možnosti in spodbujamo opolnomočenje žensk s širjenjem čebelarstva po svetu.

HELP A BEE. PLANT A TREE

S sajenjem dreves pomagajte ponovno pogozditi območja v najrevnejših predelih sveta. Vzemite si minuto časa in posadite svoje virtualno drevo. Za vsako virtualno drevo Medex v sodelovanju s Treecelet posadi drevo v najbolj opustošenih predelih Tanzanije.

PODPORA ŠPORTNIKOM & AMBASADORSTVO ČEBELAM PRIJAZNEGA SVETA

Številni športniki, ki jih ponosno podpiramo, so naši partnerji v skupni zavezi: ustvariti čebelam in ljudem prijaznejši svet.

OPOLNOMOČENJE ŽENSK DOMA IN PO SVETU

Verjamemo v enakost med spoloma, zato podpiramo športnice in s širjenjem čebelarstva pomagamo ženskam po svetu, da se opolnomočijo.