treecelet-1

Populacija čebel na svetu se manjša zaradi podnebnih sprememb, izgube življenjskega prostora, uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Z izginjanjem številnih rastlin izginjajo tudi živali, ki živijo v sožitju z njimi – tudi čebele. Na nekaterih delih sveta je človek zaradi potrebe po gradbenem materialu, kurjavi in bivalnem prostoru izsekal gozdove in popolnoma porušil naravno ravnotežje. Na tako degradiranih območjih sveta je še posebej pomembno pogozdovanje.

V skrbi za dobrobit okolja ter boljšega sožitja človeka z naravo, smo se v Medexu leta 2022 priključili slovenskemu sejalnemu projektu Treecelet.

Že prvo leto posajenih 10.000 dreves v Tanzaniji

treecelet-2

Sajenje dreves smo povezali s širšo kampanjo ozaveščanja o pomenu čebel za svetovno proizvodnjo hrane in ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi ter aktivno vključili tudi širšo javnost s spletno igrico Help a bee. Obiskovalci v spletni igrici sadijo virtualna medovita drevesa, Medex pa jih je v sodelovanju s projektom Treecelet posadi v naravi. Kampanjo ozaveščanja in spletno igrico podpira tudi Tadej Pogačar, ambasador čebelam prijaznega sveta in čebeljih pridelkov.

treecelet-3
  • nevtralizaciji 2000 ton CO2
  • ohranitvi 3000 m2 ledu
  • nevtralizaciji negativnega okoljskega učinka 15.000 kilometrov, prevoženih z avtomobilom
  • 4000 uram sajenja dreves (delo za lokalno prebivalstvo)

Preverite rezultate kampanje TREECELET.SI

Drevesa v Tanzaniji sadimo naprej

Sodelovanje s projektom Treecelet nadaljujemo. Še naprej bomo vsak mesec sadili drevesa – 400 na mesec. Sajenje bomo tudi v prihodnje povezovali z ozaveščanjem javnosti o pomenu odgovornega ravnanja do narave ter širjenjem zavedanja o pomembnosti varovanja čebel in okolja v globalnem merilu. Uporabniki bodo še naprej lahko sadili virtualna drevesa, za vsako virtualno drevo pa bo Medex s sodelovanjem s Treecelet posadil pravo drevo v Tanzaniji.

Pogacar-treecelet

Kampanjo sajenja dreves podpira tudi vrhunski kolesar Tadej Pogačar.