Splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine MEDEX (v nadaljevanju: »splošni pogoji«) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZVPot-1«), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »ZVOP-2«) ter drugo relevantno področno zakonodajo.
S spletno trgovino MEDEX upravlja podjetje MEDEX TRADE, prodaja živilskih izdelkov, d.o.o., Linhartova cesta 49A 1000 Ljubljana, matična številka: 9161830000, davčna številka: 48469360, e-poštni naslov: [email protected], telefonska številka: +386 1 475 75 00.

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1. Splošna pravila poslovanja družbe MEDEX TRADE, prodaja živilskih izdelkov, d.o.o. (v nadaljevanju: »Družba« in »prodajalec«) so sestavni del vseh pogodb med Družbo kot ponudnikom oz. prodajalcem in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: »stranke«, »potrošnik« in »uporabnik«) v zvezi z nakupom izdelka preko spletne trgovine Družbe.

1.2  Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravnoposlovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

1.3. Opredelitev pojmov:

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmet pogodbe je lahko blago iz prodajnega kataloga Družbe.
  Osebni podatki so podatki, kot so opredeljeni s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
   

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

2.1. Splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino splošnih pogojev.

2.2. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

2.3. Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

2.4. Splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

2.5. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pogojev si Družba pridržuje pravico uporabiti vsa pravna sredstva za odpravo kršitev.

3. Varstvo osebnih podatkov 

3.1. Družba obdeluje osebne podatke obiskovalcev spletne strani https://www.medex.si/ z uporabo piškotkov, pri čemer pridobiva podatke kupcev spletne trgovine, podatke registriranih uporabnikov ter podatke komentatorjev na spletni strani.

3.2. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe tukaj.

4. Cene 

4.1. Cene so navedene v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV).

4.2. Cene ne vključujejo stroškov, povezanih z dostavo izdelkov.

4.3. Cene veljajo za spletne nakupe na spletni strani Družbe.

4.4. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko kadarkoli spreminjajo brez posebnega predhodnega obvestila. Veljavne cene so tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem prodajalca.

4.5. V primeru znižanja cene blaga Družba označi prejšnjo ceno in znižano ceno, pri čemer se za prejšnjo ceno šteje najnižja cena blaga, ki jo je Družba uporabila v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene.

4.6. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe.

4.7. Prodajalec cen ne oblikuje na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

5. Načini plačila

5.1. Družba omogoča plačilo za izdelke na sledeče načine:

 • gotovinsko plačilo ob dostavi z dostavno službo GLS,
 • plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe,
 • plačilo preko aplikacije PayPal na račun Družbe,
 • plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, BA Maestro, American Express).

5.2. V primeru plačila po UPN obrazcu, mora kupec plačilo opraviti v roku 7 dni od dneva izvedbe naročila, sicer se naročilo avtomatično prekliče.

6. Postopek naročanja 

6.1. Naročanje poteka v slovenskem jeziku.

6.2. Zaradi specifičnosti in omejenosti blaga lahko kupec naroči z enim naročilom do največ 15 kosov istega izdelka.

6.3. Uporabnik izbere želeni izdelek s klikom na ikono »Dodaj v košarico«. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine s klikom na prazno polje bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom s klikom na ikono »Nadaljujte na plačilo«.

6.4. Pred zaključkom nakupa je uporabnik naprošen, da posreduje podatke, potrebne za izvedbo naročila, in sicer:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka,
 • naslov za dostavo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država).

6.5. Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

6.6. V primeru, da je uporabnik imetnik kupona oz. promocijske kode Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.

6.7. Pred oddajo naročila se prikaže osnutek naročila, pripravljenega za oddajo, kjer so jasno in v vidni obliki navedene glavne značilnosti blaga in njegova končna cena, informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ter trajanje pogodbe.

6.8. V osnutku naročila iz predhodnega odstavka tega člena ima uporabnik možnost preveriti pravilnost vnesenih podatkov oz. prepoznati morebitne napake ter popraviti oz. spremeniti podatke, povezane z naročilom (zlasti količina in vrsta izdelkov, podatke o kupcu, način in kraj dostave ter način plačila).

6.9. Uporabnik naročilo potrdi v spletni košarici v tretjem koraku (Dostava in plačilo) s klikom na gumb »Oddaj naročilo« s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu ter da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

6.10. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila. Fizični izvod podpisane pogodbe oz. potrdila o sklenjeni pogodbi je potrošniku posredovan v pošiljki, skupaj z naročenimi izdelki.

6.11. Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične osebe, le da ob zaključku nakupa uporabnik vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila.

6.12. Po oddanem naročilu ni možna sprememba načina plačila.

6.13. Po oddanem naročilu ni mogoče dodajati izdelkov k obstoječemu naročilu.

6.14. Po oddanem naročilu ni mogoče spreminjati naslova za dostavo preko Družbe. Sprememba naslova dostave je mogoče urediti neposredno preko dostavne službe.

6.15. Družba si pridružuje pravico, da v primeru, ko je v oddanem naročilu izdelek, ki naknadno ni več dobavljiv, v tem delu kupcu prekliče naročilo, ga o tem nemudoma obvesti in mu povrne kupnino za ta izdelek z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. V primeru plačila po povzetju se kupnina avtomatično zmanjša za vrednost izdelka, ki ni več dobavljiv.

7. Znižane cene (popusti)

7.1. Znižane cene (popusti) v spletni trgovini so posebej označene in veljajo za čas objave v spletni trgovini.

7.2. Popusti se obračunajo le na ceno izdelka, ne za stroške dostave.

7.3. Popusti se obračunajo avtomatično v postopku oddaje naročila.

8. Promocijske kode

8.1. Promocijske kode Družbe omogočajo ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine.

8.2. Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena in določena za vsako promocijsko kodo posebej.

8.3. Uporabnik lahko promocijsko kodo navede in potrdi v polju »Promo koda« v postopku oddaje naročila.

8.4. Ko je koda uspešno potrjena, se vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti izdelka, na katerega se nanaša koda oziroma od vrednosti naročila, če se koda nanaša na celotno naročilo.

8.5. V okviru enega naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda.

8.6. Promocijske kode in popusti se ne seštevajo.

9. Dobavni pogoji

9.1. Izdelke, naročene v spletni trgovini Družbe, dostavlja dostavna služba GLS.

9.2. Za naročila (znotraj Slovenije) v skupnem znesku pod 50,00 EUR znaša strošek dostave 3,95 EUR. V primeru naročila v skupnem znesku nad 50,00 EUR je dostava za kupca brezplačna.

9.3. Izdelki se običajno dostavijo v roku 3-5 delovnih dni (vikendi in prazniki so izvzeti) od datuma prejema potrdila o naročilu.

9.4. V primeru, da Družba zaradi logističnih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku (npr. zaradi povečanega števila naročila v času praznikov, ipd.), kupca o novem dobavnem roku nemudoma obvesti preko posredovanih kontaktnih podatkov. Družba ne prevzema nikakršne (odškodninske, idr.) odgovornosti, ki bi nastala zaradi daljšega dobavnega roka.

9.5. Družba ne odgovarja za nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: »OZ«).

10. Natančneje o dostavi 

10.1. Družba paket odda dostavni službi GLS, skupaj z naslovom, elektronski naslovom in telefonsko številko kupca. GLS kupcu na elektronski naslov ali preko SMS sporočila pošlje prvo obvestilo o predvideni dostavi in morebitni višini odkupnine. Na dan dostave kurir kupcu pošlje drugo obvestilo o predvidenem 3-urnem okviru, v katerem bo pošiljka dostavljena.

10.2. Izdelki se dostavijo na naslov, ki je v naročilu naveden kot »naslov za dostavo«. Za dostavo naročila na naslov mora biti zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu in zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na tej lokaciji.

10.3. Dostave izdelkov se praviloma vršijo v dopoldanskem času. Naročene izdelke je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na naslovu za dostavo.

10.4. V primeru, da kupec v času dostave pošiljke ne more prevzeti, se lahko s kurirjem dogovori za drug naslov dostave ali za prevzem paketa v GLS paketni trgovini oz. na GLS paketomatu. Paket je možno prevzeti v času obratovanja GLS paketne trgovine z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Kupec prevzame paket s prejeto kodo za prevzem. V kolikor gre za paket z odkupnino, je možnost plačila zgolj s plačilno kartico, pri čemer se kupcu zaračunajo stroški provizije banke v višini 1,5 % odkupnine.

10.5. V primeru neuspešnega poskusa dostave bo stranki kurir GLS pustil obvestilo o prispeli pošiljki. Na obvestilu je navedena številka paketa in telefonska številka dostavne službe GLS (+386 1 500 11 90) in elektronski naslov ([email protected]). Za podrobnejše informacije o dostavi je GLS dosegljiv od ponedeljka do petka med 7:30 in 19:00 uro.

10.6. Kupec je dolžan ob prevzemu preveriti in s podpisom potrditi kvaliteto in količino naročenega izdelka.

11. Reklamacija poškodovanih pošiljk

11.1. Tveganje za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s prodajalca na kupca, ko slednji blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni kurir, in jo v ta namen določi kupec.

11.2. V primeru, da je paket, v katerem je kupec prejel naročene izdelke, poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Družbi.

11.3. Kupec sproži postopek reklamacije tako, da o napakah pisno obvesti Družbo na elektronski naslov [email protected], skupaj s sliko poškodovanega paketa in /ali naročenih izdelkov in kopijo računa ter pripisom številke spletnega naročila.

12. Odstop od pogodbe 

12.1. Potrošnik ima v skladu z ZVPot-1 pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

12.2. Rok iz predhodnega odstavka tega člena prične teči naslednji dan po datumu prevzema blaga. V primeru, da je dostava naročenih izdelkov, zaradi logistični ali drugih razlogov izvedena z več pošiljkami, rok iz predhodnega odstavka tega člena prične teči naslednji dan po datumu prevzema zadnje pošiljke.

12.3. Pravico do odstopa potrošnik uveljavlja tako, da v roku iz predhodnega odstavka tega člena pisno sporoči na e-naslov Družbe [email protected], da odstopa od pogodbe.

12.4. V primeru odstopa od pogodbe je potrošnik dolžan naročene izdelke vrniti na naslov Družbe, in sicer MEDEX TRADE d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana. Potrošnik mora vračilo izdelkov opraviti najkasneje v 14 dneh po obvestilu Družbe o odstopu od naročila.

12.5. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je le-to posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

12.6. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga. Družba pošiljk z odkupnino ne sprejema.

12.7. V primeru odstopa od pogodbe Družba nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe in prejema vrnjenega blaga oz. ko potrošnik predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, vrne vsa prejeta plačila.

12.8. Družba vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

13. Obvezno jamstvo za skladnost blaga

13.1. Prodajalec se zavezuje potrošniku dobaviti blago, ki izpolnjuje subjektivne in objektivne zahteve za skladnost blaga, kot jih določa ZVPot-1.

13.2. V kolikor izdelek ne izpolnjuje zahteve za skladnost, je kupec o tem dolžan nemudoma, najkasneje pa v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena, pisno obvestiti Družbo na elektronski naslov [email protected], pri čemer mora natančno opisati napako in Družbi omogočiti pregled izdelka.

13.3. Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, Družba o tem obvesti kupca v 8 dneh od prejema obvestila kupca iz prejšnje točke.

13.4. V primeru neskladnosti blaga se uporabljajo določbe ZVPot-1, pri čemer je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil Družbo, pod pogoji iz ZVPot-1 ter v sledečem vrstnem redu upravičen, da:

 • zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

13.5. Ne glede vrstni red iz predhodnega odstavka, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

13.6. Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

13.7. Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

14. Obravnava pritožb

14.1. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Kupec mora pritožbo oddati pisno na elektronski naslov [email protected].

14.2. Družba v roku 5 delovnih dneh potrdi, da je prejela pritožbo in kupca obvesti o predvidenem trajanju obravnave pritožbe. Družba v času trajanja obravnave o tem obvešča kupca.

15. Reševanje sporov in veljavno pravo

15.1. Za razlago splošnih pogojev poslovanja ali pogodb, sklenjenih med kupcem in Družbo, se uporablja pravo Republike Slovenije.

15.2. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

15.3. Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

15.4. Družba kot prodajalec, ki se ukvarja s spletno prodajo na območju Republike Slovenije objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je na voljo na tukaj (povezava do https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL)

16. Omejitev odgovornosti 

16.1. Družba si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti izdelkov, vendar pa Družba dopušča možnosti, da zaradi hitrega spreminjanja lastnosti izdelkov, rokov dobave ali cene ne uspe pravočasno popraviti podatkov v spletni trgovini Družbe. V tem primeru bo Družba o tem nemudoma obvestila kupca in mu omogočila odstop od naročila.

16.2. Vse fotografije izdelkov v spletni trgovini Družbe je treba razumeti kot simbolične.

16.3. Družba si pridružuje pravico, da naročilo zavrne in odstopi od pogodbe v primeru, ko ugotovi, da ga ne more izvesti pod pogoji, navedenimi v pogodbi ali če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom OZ.

16.4. Družba si pridružuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del.

16.5. Družba ni odgovorna za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja spletna trgovina Družbe (npr. izpad delovanja medmrežja).

17. Izjava glede trditev pri opisih izdelkov

17.1. Vse informacije na spletnih straneh Družbe so informativnega značaja in jih ni mogoče razumeti kot nadomestilo posveta z zdravnikom ali farmacevtom.

17.2. Družba ni odgovorna za posledice uporabe izdelkov, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo teh izdelkov.

18. Ocene in mnenja

18.1. Z oddajo ocene in mnenja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.

18.2. Družba se zaveže sprejeti razumne ukrepe za preverjanje, ali so ocene in mnenja izdelkov podali potrošniki, ki so izdelek dejansko uporabili ali kupili.

19. Spremembe splošnih pogojev 

19.1. Družba ima pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni splošne pogoje poslovanja.

19.2. O spremembi splošnih pogojev poslovanja so uporabniki obveščeni z elektronskim sporočilom na elektronski naslov, v kolikor imajo ustvarjen uporabniški račun na spletni strani Družbe. Poleg tega bo vsaka sprememba splošnih pogojev objavljena na spletni strani Družbe https://www.medex.si/.

19.3. Vsakokratna sprememba splošnih pogojev začne veljati in se uporabljati z iztekom 8-dnevnega roka od objave na spletni strani Družbe. Ob tem si Družba pridružuje pravico, da sprememba splošnih pogojev stopijo v veljavo in se začno uporabljati v krajšem roku oz. takoj, če je to nujno zaradi uskladitve s predpisi.

20.Končne določbe

20.1. V primeru, da bi bila katera koli določba splošnih pogojev poslovanja v celoti ali delno neizvršljiva ali neveljavna (nična, nezakonita), se šteje, da to določilo ni sestavni del splošnih pogojev in ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalega dela splošnih pogojev. Neveljavno oz. neizvršljivo določilo se nadomesti z določilom, ki se najbližje ujema z namenom neveljavnega (neizvršljivega) določila.

20.2. Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 2.3.2023 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe MEDEX TRADE, prodaja živilskih izdelkov, d.o.o., Linhartova cesta 49A 1000 Ljubljana, matična številka: 9161830000.

Politika zasebnosti 

V družbi MEDEX TRADE, prodaja živilskih izdelkov, d.o.o., matična številka: 9161830000, s poslovnim naslovom Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »družba MEDEX«) vprašanje varstva osebnih podatkov obravnavamo resno in odgovorno, pri čemer želimo zagotoviti, da je vaša zasebnost pri uporabi naših strani vedno zaščitena. V sledeči Politiki zasebnosti družbe MEDEX (v nadaljevanju: »Politika zasebnosti«) bomo pojasnili, kako družba MEDEX obravnava vaše osebne podatke.

Namen Politike zasebnosti je zlasti, da vam na enostaven način predstavimo osebne podatke, ki jih zbiramo o vas, na katerih podlagah in za katere namene jih obdelujemo, možnosti glede upravljanja nastavitve zasebnosti ter vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki.

Politika zasebnosti je skladna z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov«), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »ZVOP-2«) in drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

1. UPRAVLJALEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov

MEDEX TRADE d.o.o.

Linhartova cesta 49a

1000 Ljubljana

 [email protected]

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Tina Brlec

[email protected]

+386 1 475 75 00

Stik z upravljalcem in/ali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko vzpostavite preko zgoraj navedenih kontaktov. Vsa vaša morebitna vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, zaupnostjo vaših osebnih podatkov, načinom obdelave ali vašim uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki, bodo naslovljena s strani odgovorne osebe upravljalca in/ali pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

2. VRSTE PODATKOV, KI JIH HRANIMO 

Družba MEDEX o vas zbira različne podatke, vključno z osebnimi podatki, s katerimi vas je mogoče neposredno ali posredno identificirati, v kolikor se vi ali drugi odločijo deliti te osebne podatke.

2.1. OSEBNI PODATKI

Osebni podatki se zbirajo samo, če jih vi prostovoljno delite z nami. Osebne podatke prejmemo na več načinov, vključno z nakupovanjem v spletni trgovini, s prijavo na e-novice (neposredno trženje), registracijo uporabniškega računa v spletni trgovini in obiskom naših spletnih strani. Ti podatki vključujejo:

 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča (ulica, številka ulice, poštna številka, kraj in država),
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka,
 • geslo za zagotovitev varnosti in uporabe naših storitev,
 • PayPal račun ali številko kreditne kartice, s katero je bil opravljen s spletnim naročilom.

Zgoraj navedeni razkriti osebni podatki se hranijo zakonito in v skladu z določbami relevantne zakonodaje. Vaši podatki se vedno obravnavajo zaupno.

2.2. TEHNIČNE INFORMACIJE

Za izboljšanje ponudbe naše spletne strani zbiramo in hranimo tudi nekatere dostopne podatke brez osebnih podatkov. Gre za anonimne podatke, ki se analizirajo za notranje statistične namene in za tehnično upravljanje spletne strani. Ti podatki so shranjeni ločeno od osebnih podatkov in v nobenem primeru niso povezani z vašimi osebnimi podatki, kar pomeni, da ni mogoča identifikacija osebe.

Ti podatki vključujejo:

 • stran, s katere je bila zahtevana datoteka,
 • ime datoteke,
 • datum in uro zahteve,
 • čas, porabljen na strani,
 • količina prenesenih podatkov,
 • status dostopa (npr. če je bila datoteka prenesena ali ni bila najdena),
 • naslov IP računalnika, ki ga je zahteval,
 • opis vrste in različice uporabljenega spletnega brskalnika,
 • nameščeni operacijski sistem in nastavljeno ločljivost.

Ker je varnost vaših podatkov za nas pomembna, uporabljamo tehnologijo SSL (Secure Sockets Layer), ki je protokol za šifriranje sporočil na internetu in zagotavlja šifriranje osebnih podatkov in podatkov kreditnih kartic. Vaši osebni podatki se potem posredujejo prek interneta z vsaj 256-bitnim SSL-jem. Šifriranje SSL ščiti vaše osebne podatke od dostopa tretjih oseb.

Spletne strani družbe MEDEX uporabljajo tehnične in organizacijske ukrepi za preprečevanje izgube, izbrisa, dostopa, spreminjanja ali razširjanja podatkov s strani nepooblaščenih oseb.

3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA 

Osebne podatke vedno obdelujemo na pravni podlagi, kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, in sicer na podlagi (i) privolitve, (ii) sklepanja ali izvajanja pogodb in (iii) zakonitih interesov upravljavca in tretjih oseb.
Vaši osebni podatki se bodo uporabljali za obdelavo naročil oziroma za sklenitev in izvajanje pogodbe, ki se sklene na podlagi vašega oddanega naročila.
V kolikor podate izrecno soglasje s prijavo na e-novice, bomo vaše podatke obdelovali tudi za namene trženjskih aktivnosti, oglaševanja in raziskovanja trga mnenja ter obsega predvsem prejemanje e-novic, s katerimi vas obveščamo o novostih, ponudbi, splošnih informacijah povezanih z dejavnostjo, dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah, poslovnih informacijah ter analize branja poslanih vsebin za lastne potrebe.
Vaše soglasje za obdelavo podatkov za pošiljanje e-novic lahko kadarkoli prekličete, tako da pošljete e-poštno sporočilo na naslov: [email protected] ali pa se odjavite od prejemanja e-novic.

4. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena za katerega so bili zbrani. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oz. do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka oziroma do preklica, v kolikor gre za podatke pridobljene na podlagi privolitve. Ob upoštevanju narave obdelovanih podatkov in tveganj občasno in na dokumentiran način preverjamo, ali se upoštevajo določbe omejevanja roka hrambe.
Če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače, se po izpolnitvi namena obdelave osebni podatki izbrišejo, uničijo ali anonimizirajo oziroma se izvede drug postopek, ki onemogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti omejevanje dostopa do njih, njihovo blokiranje ali arhiviranje.

5. PIŠKOTKI

Spletne strani družbe MEDEX uporabljajo piškotke z namenom lažje uporabe spletnih strani. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš spletni brskalnik shrani na vaš računalnik. Če ponovno odprete ustrezno stran, piškotki omogočajo prepoznavo vašega računalnika. Nastavitve shranjevanja piškotkov lahko kadar koli spremenite v nastavitvah vašega spletnega brskalnika in izberete možnost »ne sprejmem piškotkov«. Zavrnitev piškotkov lahko povzroči, da vam nekatere funkcije ponujenih storitev ne bodo na voljo.
Več o piškotkih, vključno s seznamom piškotkov, ki jih uporabljajo spletne strani družbe MEDEX, najdete tukaj (povezava na »več o piškotkih«).

6. UPORABNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV 

6.1. Pogodbeni obdelovalci

Družba MEDEX lahko posreduje vaše osebne podatke tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: »pogodbeni obdelovalci«) za namene podpore, analize in stalnega izboljševanja naših storitev, obdelave plačil ali dostavo naročil. Pogodbeni obdelovalci imajo odstop le do tistih osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujejo za zagotovitev storitev, ki jih opravljajo za nas in samo za namene izvajanja teh nalog v našem imenu in jih ne smejo uporabljati za noben drug namen. Pogodbeni obdelovalci so dolžni varovati vaše osebne podatke na enak način kot družba MEDEX.

6.2. Javni organi

Ne glede na gornje določbe glede časa hrambe osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke hranimo za daljše obdobje in jih posredujemo tretjim osebam kot so policija, tožilstvo, sodišče in drugi pristojni državni organi znotraj Republike Slovenije ali zunaj nje, v kolikor presodimo, da je tako posredovanje potrebno in zahtevano z zakonom, vključno za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj.
Vaše osebne podatke lahko posredujemo državnim organom tudi kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku.

6.3. Aplikacije tretjih oseb

Vaše osebne podatke lahko z vašo privolitvijo delimo z aplikacijami tretjih oseb, če se odločite za dostop do naših storitev prek takšne aplikacije (npr. Facebook, Instagram, LinkedIn in YouTube). Vključene povezave ne generirajo nobenih piškotkov, dokler posameznik ne klikne nanje, zato je odgovornost glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki v domeni ponudnikov aplikacij, za uporabo katerih se odločite.

7. PRENOS PODATKOV V DRŽAVE, KI NISO ČLANICE EU ALI EGP

Vaše osebne podatke praviloma obdelujemo znotraj EU in Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: »EGP«). V določenih primerih pa vaše podatke posredujemo tudi uporabnikom izven EU in EGP, pri čemer jamčimo, da se prenosi v tretje države in mednarodne organizacije izvajajo samo v popolni skladnosti z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov oziroma zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

8. AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV

Družba MEDEX ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev in profiliranja.

9. PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI

Vaš zahtevek v zvezi z uresničevanjem pravic lahko posredujete pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, in sicer na naslov: MEDEX TRADE d.o.o., Tina Brlec, Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana (s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«) ali po elektronski pošti na [email protected] oz. na telefonski številki +386 1 475 75 00.
Posameznik ima v zvezi z osebnimi podatki naslednje pravice:

9.1. Pravica dostopa do podatkov 

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu družba MEDEX potrdi, ali obdeluje podatke v zvezi z njim. Na podlagi takšne zahteve družba MEDEX posamezniku omogoči dostop do osebnih podatkov ter poda naslednje informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov:

 • namen obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Družba MEDEX bo ob izpolnitvi pogojev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov posamezniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočila vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave.

9.2. Pravica do popravka

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu družba MEDEX omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim oz. dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

9.3. Pravica do izbrisa

Posameznik lahko v taksativno določenih primerih iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov zahteva, da mu družba MEDEX omogoči izbris njegovih osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe).

9.4. Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da družba MEDEX omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi MEDEX omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • družba MEDEX osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe MEDEX prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

9.5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu družba MEDEX posreduje osebne podatke v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Posameznik ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, pri čemer ga družba MEDEX ne bo ovirala.
Posameznik ima pravico da se osebni podatki neposredno prenesejo od družbe MEDEX kot upravljavca k drugemu upravljalcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

9.6. Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kadar družba MEDEX osebne podatke obdeluje:

 • za opravljanje nalog v javnem interesu,
 • pri opravljanju javne oblasti ali
 • kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov.

Družba MEDEX bo prenehala obdelovati te osebne podatke, razen če presodi, da ima utemeljene in legitimne razloge za nadaljevanje obdelave ali če je obdelava potrebna iz pravnih razlogov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja. V tem primeru družba MEDEX preneha z obdelovanjem osebnih podatkov posameznika v namen neposrednega trženja.

9.7. Pravica do preklica soglasja

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

9.8. Pravica do pritožbe nadzornemu organu 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo Informacijskemu pooblaščenec Republike Slovenije, v kolikor meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kontaktni podatki Informacijskega pooblaščenca so objavljeni tukaj (povezava na https://www.ip-rs.si/o-poobla%C5%A1%C4%8Dencu/osebna-izkaznica).

9.9. Pravica do sodnega varstva

Posameznik, ki meni, da upravljavec ali obdelovalec iz javnega ali zasebnega sektorja krši njegove pravice, določene s Splošno uredbo ali z zakoni, ki urejajo obdelavo ali varstvo osebnih podatkov, lahko zahteva sodno varstvo svojih pravic ves čas trajanja kršitve, brez predhodnega uveljavljanja pravic po drugih določbah ZVOP-2 ali uporabe drugih pravnih sredstev.

10. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI 

Družba MEDEX si pridružuje pravico do spremembe Politike zasebnosti glede na razmere in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena 2.3.2023.

VEČ O PIŠKOTKIH

Na spletnih mestih družbe MEDEX TARDE d.o.o. (v nadaljevanju: »MEDEX« in »družba MEDEX«) uporabljamo piškotke, skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: »ZEKom-2«), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov«) kot tudi vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »ZVOP-2«).

1. Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob vašem prvem obisku spletne strani shranijo na vašem računalniku oz. drugi elektronski napravi in običajno vsebujejo:

 • ime strežnika, s katerega je bil piškotek poslan,
 • življenjsko dobo piškotka,
 • vrednost (običajno gre za naključno generirano edinstveno številko).

Piškotki se uporabljajo z namenom izboljšanja vaše uporabniške izkušnje, spremljanja in analize vašega obiska spletne strani, na podlagi česar so spletne vsebine prilagojene uporabnikovim željam in optimizaciji uporabe spletne strani. Služijo tudi pripravi anonimnih statističnih podatkov, ki nam pomagajo razumeti uporabnikovo uporabo spletne strani in tako pripomorejo k izboljšavi vsebine spletne strani.

Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Vsi piškotki, z izjemo nujnih, se naložijo na vaš spletni brskalnik le na podlagi vaše izrecne privolitve.

2. Uporaba piškotkov tretjih oseb

V nekaterih primerih uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb, ki se lahko shranjujejo v okviru uporabe naše spletne strani. Ti piškotki služijo za nemoteno uporabo različnih možnosti, ki jih ponuja spletna stran, in uporabnikom zagotavljajo enostaven dostop do vsebin.
Konkretno na spletnih straneh MEDEX uporabljamo storitve Google Analytics, pri katerih gre za eno najpogostejših in obenem najzanesljivejših analitičnih orodij v internetu in ki nam pomagajo pri razumevanju, kako stranke uporabljate naše spletne strani in načine, kako lahko izboljšamo vašo spletno izkušnjo. Več o Google Analytics piškotkih, kako jih upravljate oz. onemogočite njihov hrambo, izveste tukaj (povezava do https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Nadalje na spletnih straneh MEDEX uporabljamo funkcijo Remarketing, ki jo ponuja Google Inc. (v nadaljevanju: »Google«), in ki nam omogoča, da preusmerimo uporabnike, ki so na ciljno usmerjen način obiskali našo spletno mesto prek natančnega oglaševanja na straneh Googlovega partnerskega omrežja. Osebne oglase, ki temeljijo na zanimanjih, se lahko nato prikažejo na drugih spletnih mestih, ki jih lahko uporabnik obišče v Google Prikaznem omrežju. V zvezi s tem lahko Googlu trajno onemogočite uporabo piškotkov s klikom na naslednjo povezavo ter s prenosom in namestitvijo razpoložljivega vtičnika: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Podatke o vrsti piškotkov in o tem, katere druge tehnologije uporablja Google, kot tudi informacije o zaščiti zasebnosti uporabnikov najdete v Googlovih pravilih o zasebnosti na http://www.google.com/privacy/ads/

3. Začasni in trajni piškotki

Začasni (ali sejni) piškotki prenehajo delovati v trenutku, ko zaprete spletni brskalnik, v katerem ste si ogledali spletno stran. S pomočjo teh piškotkov strani shranjujejo začasne podatke.

Trajni piškotki so tisti piškotki, ki se shranijo na vašem računalniku in ostanejo na vašem računalniku tudi po tem, ko ste zaprli spletni brskalnik. Z uporabo teh piškotkov spletne strani hranijo podatke, da bi bila uporaba spletne strani ob naslednjem obisku enostavna, vse funkcionalnosti strani delujoče in uporabniška izkušnja optimalna.

Čas trajanja piškotkov je naveden pri posameznem piškotku v seznamu piškotkov, ki jih uporabljajo spletne strani MEDEX spodaj.

4. Piškotki, ki jih uporablja MEDEX

Spletna stran MEDEX za svoje delovanje uporablja obvezne piškotke, izvedbene in funkcionalne piškotke ter oglaševalske piškotke.
Obvezni piškotki so tisti, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje spletne strani https://www.medex.si/. To so piškotki, ki se na vaš računalnik oz. drugo elektronsko napravo vedno naložijo samodejno in za njihovo namestitev vaše soglasje, skladno z drugim odstavkom 225. člena ZEKom-2, ni potrebno.
Za uporabo izvedbenih in funkcionalnih ter oglaševalskih piškotkov pa, skladno s prvim odstavkom 225. člena ZEKom-2, potrebujemo vaše soglasje, zato v nadaljevanju pojasnjujemo namen obdelave vaših podatkov, pri čemer je upravljalec teh podatkov družba MEDEX.
Izvedbene in funkcionalne piškotke uporabljamo z namenom spremljanja in analiziranja aktivnosti uporabnikov spletne strani za izboljšanje funkcionalnosti spletenih strani oz. naših storitev, kot na primer optimizacijo spletne strani za različne vrste naprav, operacijskih sistemov, ugotavljanje najbolj in najmanj popularnih izdelkov, analiziranja prehajanja kupcev po spletni strani ipd. Konkretneje, nam ti piškotki pomagajo, da si spletno mesto zapomni vaše izbrane možnosti, v pomoč so nam pri povezovanju z vašimi socialnimi omrežji in pomagajo nam ugotoviti, katere MEDEX izdelke na spletišču bi vam lahko priporočili po ugodnih cenah. V primeru odjave od teh piškotkov se bo delovanje brskanja po spletišču lahko upočasnilo, oglasna sporočila ne bodo ustrezna hkrati pa se ne boste mogli učinkovito povezovati z vašimi socialnimi omrežji Facebook, Twitter ipd.
Oglaševalski piškotki uporabljamo z namenom omogočanja boljšega prilagajanja oglaševanja vašim interesom tako na naših spletiščih, kot na spletiščih izven MEDEX. Pridobljeni podatki so anonimni, kar pomeni, da niso pridobljeni v kakršnikoli povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki ste jih morda zaupali na našem spletišču. Z odjavo od teh piškotkov, oglasna sporočila za vas ne bodo ustrezna vašim preferencam.

4.1. Obvezni piškotki

Ime piškotka

Ponudnik piškotka

Namen uporabe

Veljavnost

Izdajatelj

PHPSESSID

Magento

Piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.

Do zaključka seje 

Lastni

 

private_content_version

Magento

Doda naključno, edinstveno številko in čas stranem z vsebino strank, da prepreči njihovo predpomnjenje v strežniku.

10 let

Lastni

 

form_key

Magento

Varnostni ukrep, ki doda naključni niz vsem oddanim obrazcem za zaščito podatkov pred ponarejanjem zahtev na različnih mestih (CSRF).

Do zaključka seje

Lastni

 

mage-messages

Magento

               Sledi sporočilom o napakah in drugim obvestilom, ki so prikazana uporabniku, kot je sporočilo o soglasju za piškotke, in različna sporočila o napakah. Sporočilo se izbriše iz piškotka potem, ko je prikazano kupcu.

1 dan

Lastni

 

mage-cache-storage

Magento

Lokalno shranjevanje vsebine, specifične za obiskovalce, ki omogoča funkcije e-trgovine.

1 dan

Lastni

 

mage-cache-storage-section-invalidation

Magento

Lokalno shranjevanje vsebine, specifične za obiskovalce, ki omogoča funkcije e-trgovine.

1 dan

Lastni

 

mage-cache-sessid

Magento

Vrednost tega piškotka sproži čiščenje lokalnega predpomnilnika.

1 dan

Lastni

 

product_data_storage

Magento

Shranjuje konfiguracijo za podatke o izdelkih, povezane z nedavno ogledanimi/primerjanimi izdelki.

1 leto

Lastni

 

user_allowed_save_cookie

Magento

Označuje, ali kupec dovoli shranjevanje piškotkov.

1 leto

Lastni

 

mage-translation-storage

Magento

Shranjuje prevedeno vsebino, ko to zahteva kupec.

Do zaključka seje

Lastni

 

mage-translation-file-version

Magento

Shranjuje prevedeno vsebino, ko to zahteva kupec.

Do zaključka seje

Lastni

 

section_data_ids

Magento

Shranjuje podatke o stranki, povezane z dejanji, ki jih sproži kupec, kot so prikaz seznama želja, informacije o zaključku nakupa itd.

Do zaključka seje

Lastni

 

amcookie_allowed

Magento

Označuje, ali kupec dovoli shranjevanje piškotkov

1 leto

Lastni

 

amcookie_policy_restriction

Magento

Namenjen sledenju dovoljenja shranjevanju piškotkov

11 dni

Lastni

 

_gid

Google Analytics

Statistika obiska spletne strani, pri čemer se podatki obdelujejo anonimno. Podatki niso na voljo tretjim osebam.

Do zaključka seje

Zunanji (Google.com)

_gat

Google Analytics

Uporablja se za optimizacijo zahtevkov do analitičnega orodja Google Analytics

1 dan

Zunanji (Google.com)

_ga

Google Analytics

Statistika obiska spletne strani, pri čemer se podatki obdelujejo anonimno. Podatki niso na voljo tretjim osebam.

2 leti

Zunanji (Google.com)

4.2. Ciljni ali oglaševalski piškotki

Ime piškotka

Ponudnik

Namen uporabe

Veljavnost

Izdajatelj

_fbp

Facebook

Uporablja ga Facebook za pripravo targetiranih oglasov.

3 mesece

Zunanji (Facebook)

_fbc

Facebook

 

2 leti

Zunanji (Facebook)

recently_viewed_product

Magento

Shranjuje ID-je nedavno ogledanih izdelkov za enostavno navigacijo.

1 dan

Lastni

recently_viewed_product_previous

Magento

Shranjuje ID-je nedavno ogledanih izdelkov za enostavno navigacijo.

1 dan

Lastni

recently_compared_product

Magento

Shranjuje ID-je nedavno primerjanih izdelkov.

1 dan

Lastni

recently_compared_product_previous

Magento

Shranjuje ID-je predhodno primerjanih izdelkov za enostavno navigacijo.

1 dan

Lastni

UID

iPROM d.o.o.

iPROMov oglaševalski piškotek deluje na način, da sistem namesti piškotek, na podlagi katerega se po zapustitvi spletne strani na drugih spletnih medijih prikazuje prilagojene oglase. Sistem namesti piškotek uporabniškemu profilu (brskalniku) ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani. Uporabnikov profil je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.

36 mesecev

 Lastni

_ilsid

 

iPROM d.o.o.

Sistem namesti indefitikator brskalnika v prvo osebni piškotek, njegovo vrednost dodatno shrani v local storage. Indefitikator se uporabi za povezavo obiskovalca spletnega mesta z oglaševalčevo DMP platformo. Oglaševalec lahko s pomočjo omenjene povezave uporabniku prikazuje prilagojene oglase na spletnih medijih. Sistem namesti indetifikator samo ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani oglaševalca. Uporabnikov identifikator je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.

 

36 mesecev

Lastni

_issid

 

iPROM d.o.o.

Sistem namesti indefitikator brskalnika v prvo osebni piškotek za čas trajanja seje, njegovo vrednost dodatno shrani v session storage. Indefitikator se uporabi za povezavo seje obiskovalca spletnega z oglaševalčevo DMP platformo. Oglaševalec lahko s pomočjo omenjene povezave uporabniku prikazuje prilagojene oglase in meri dosežene cilje v času seje. Sistem namesti indetifikatov samo ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani oglaševalca. Uporabnikov identifikator je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov.

 

Čas seje

Lastni

__kla_id

Klaviyo

Beleži klike iz Klaviyo maila na spletno stran.

2 leti

Klaviyo

KL_FORMS_MODAL

Klaviyo

Sproži se ob vpisu na novice.

2 leti

Klaviyo

4.3. Izvedbeni ali funkcionalni piškotki

Ime piškotka

Ponudnik

Namen uporabe

Veljavnost

Izdajatelj

__utma

Google Analytics

Uporablja za razlikovanje med uporabnikom in sejo. Piškotek je ustvarjen med izvajanjem javascript knjižnice, ko ni obstoječih __utma piškotkov v obstoju.

2 leti

Zunanji (Google.com)

__utmb

Google Analytics

Uporablja se za določitev nove seje/obiska. Piškotek je ustvarjen med izvajanjem javascript knjižnice, ko ni obstoječih __utmb ali __utmc piškotkov v obstoju. Piškotek je posodobljen vsakič, ko podatki poslani Google Analytics.

Do zaključka seje

Zunanji (Google.com)

__utmc

Google Analytics

Uporablja se za določitev nove seje/obiska. Piškotek je ustvarjen med izvajanjem javascript knjižnice, ko ni obstoječih __utmb ali __utmc piškotkov v obstoju. Piškotek je posodobljen vsakič, ko podatki poslani Google Analytics.

30 minut

Zunanji

(Google.com)

__utmz

Google Analytics

Shranjuje vir prometa ali oglaševalsko akcijo, ki opredeljuje kako je uporabnik prišel na stran. Piškotek je posodobljen vsakič, ko podatki poslani Google Analytics.

6 mesecev

Zunanji (Google.com)

__utmv

Google Analytics

Uporabljen za shranjevanje variabilnih podatkov na ravni obiskovalca. Piškotek je ustvarjen, če razvijalec uporabi _setCustomVar metodo z poljubno variablo na ravni obiskovalca. Piškotek je tudi uporabljen pri _setVar metodi. Piškotek je posodobljen vsakič, ko so podatki poslani Google Analytics.

2 leti

Zunanji (Google.com)

recently_viewed_product

Magento

Shranjuje ID-je nedavno ogledanih izdelkov za enostavno navigacijo.

1 dan

Lastni

recently_viewed_product_previous

Magento

Shranjuje ID-je nedavno ogledanih izdelkov za enostavno navigacijo.

1 dan

Lastni

recently_compared_product

Magento

Shranjuje ID-je nedavno primerjanih izdelkov.

1 dan

Lastni

recently_compared_product_previous

Magento

Shranjuje ID-je predhodno primerjanih izdelkov za enostavno navigacijo.

1 dan

Lastni

medex_*[Analytics]

Google Analytics

Uporablja se za beleženje nekaterih dogodkov, ki se pošiljajo na Google Analytics.

Do zaključka seje

Zunanji (Google.com)

5. Nastavitve piškotkov

Piškotke, ki niso nujni za delovanje spletne strani MEDEX, lahko onemogočite in s tem ne dovoljujete njihovega shranjevanje na vašem računalniku oz. drugi elektronski napravi. Če piškotke onemogočite, na spletni strani https://www.medex.si/ ne bodo delovale določene funkcionalnosti (zlasti pomnjenje izdelkov v košarici, seznam nedavno primerjanih oz. ogledanih izdelkov ipd.).

Nastavit​ve za piškotke ​lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

DOSTAVA

Izdelke naročene v spletni trgovini medex.si dostavlja dostavna služba GLS. Za naročila (znotraj Slovenije) v skupnem znesku pod 50,00 EUR znaša strošek dostave 3,95 EUR. V primeru naročila v skupnem znesku nad 50,00 EUR je dostava za kupca brezplačna. Izdelki se običajno dostavijo v roku 3-5 delovnih dni (vikendi in prazniki so izvzeti) od datuma prejema potrdila o naročilu.

 

Dostave izdelkov se praviloma vršijo v dopoldanskem času. V primeru, da kupec v času dostave pošiljke ne more prevzeti, se lahko s kurirjem dogovori za drug naslov dostave ali za prevzem paketa v GLS paketni trgovini oz. na GLS paketomatu.

 

V primeru neuspešnega poskusa dostave bo stranki kurir GLS pustil obvestilo o prispeli pošiljki. Na obvestilu je navedena številka paketa in telefonska številka dostavne službe GLS (+386 1 500 11 90) in elektronski naslov ([email protected]). Za podrobnejše informacije o dostavi je GLS dosegljiv od ponedeljka do petka med 7:30 in 19:00 uro.

REKLAMACIJE

V primeru, da se je pri vašem naročilu ali dostavi zalomilo, vas vljudno prosimo, da reklamacijo oddate prek reklamacijskega obrazca, ki ga najdete prek povezave: https://www.medex.si/reklamacije.

Do obrazca boste poleteli tudi s klikom na spodnji gumb:

Vljudno vas prosimo, da na obrazcu izpolnite vsa polja, saj bomo le tako lahko upoštevali vašo pritožbo. Po uspešno oddanem obrazcu prejmete povezavo do potrdila o oddanem zahtevku. Toplo priporočamo, da si povezavo shranite.

Vrste reklamacije

Na obrazcu lahko izberete vrsto reklamacije, ki jo želite uveljavljati. Vrste reklamacije so naslednje:

 

1. Poškodovani izdelki

Izberete v primeru, da je paket, v katerem ste prejeli naročene izdelke, poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja. Reklamacijo oddajte najkasneje v 14. dneh od prejema poškodovane pošiljke.

 

2. Napačni izdelki/paket

Izberete v primeru, da ste prejeli napačne izdelke. Reklamacijo oddajte najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena in nas obvestite prek reklamacijskega obrazca.

V primeru neskladnosti blaga ste upravičeni do brezplačne vzpostavitve skladnosti blaga ali znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo.

Napačno poslane izdelke ste dolžni vrniti v originalni embalaži, nepoškodovane in v nespremenjeni količini. Medex v tem primeru organizira prevzem paketa na lastne stroške.

 

3. Vračilo izdelkov/odstop od pogodbe

Izberete v primeru, če uveljavljate 14-dnevno garancijo zadovoljstva.

V primeru odstopa od pogodbe je potrošnik dolžan naročene izdelke vrniti na naslov podjetja, in sicer MEDEX TRADE d.o.o., Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana. Potrošnik mora vračilo izdelkov opraviti najkasneje v 14 dneh po odstopu od naročila.

Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži, nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Potrošnik v tem primeru krije stroške vračila blaga. V 14 dneh po prejemu vrnjenega blaga, vrnemo kupnino.

 

4. Drugo

Izberete v primeru, da uveljavljate reklamacijo, ki ne sodi v nobeno izmed navedenih vrst reklamacij.

 

Čebelice bomo skrbno pregledale vaše podatke in se v roku enega delovnega dne odzvale na situacijo. Z odgovorom in predlagano rešitvijo na reklamacijo se vam javimo na e-mail, ki ste ga navedli v reklamacijskem obrazcu.

 

Za podrobnejšo razjasnitev posameznih vrst reklamacij vas vabimo, da preverite tudi Splošne pogoje poslovanja: Splošni pogoji poslovanja.