ogljicni-odtis

V Medexu pri vseh svojih dejavnostih aktivno znižujemo ogljični odtis – s celostnim pristopom in zavezanostjo trajnostnemu delovanju na vseh področjih delovanja.

Izbira dobaviteljev

Kakovost in varnost sestavin sta ključna kriterija pri izbiri dobaviteljev, saj uporabljamo le varne in patentirane sestavine, podkrepljene s kliničnimi študijami, tretji ključni kriterij pa je trajnostna naravnanost dobaviteljev.

Trajnostna raba energije in naravnih virov

Za ogrevanje in hlajenje skladišča ter proizvodnje uporabljamo toplotno črpalko voda–voda. Na dvorišču imamo dve ponikalni vrtini na globini 50 metrov. Vso vodo, ki jo uporabimo za energijo, v celoti vračamo v ponikalnico. Spremenili smo režim hlajenja in ogrevanja v prostorih podjetja ter določili najnižjo in najvišjo sprejemljivo temperaturo. Zaposlene nenehno ozaveščamo in izobražujemo o varčni rabi električne energije, papirja, pravilnem ločevanju odpadkov. Na parkirišču smo poskrbeli tudi za električne polnilnice za avtomobile ter uredili kolesarnico, saj zaposlene spodbujamo k uporabi koles in drugih okolju prijaznih oblik transporta.

Pametne logistične poti

Zmanjševanje ogljičnega odtisa je tudi eden od pomembnih kriterijev pri načrtovanju logistike in prevoza tako sestavin kot končnih izdelkov na prodajna mesta: od kod in kam se vozi blago, ter s koliko in kakšnimi transportnimi sredstvi.