Sporočilo za javnost


Zaveza o spodbujanju čebelarstva in promocije čebeljih pridelkov
Čebelarska zveza Slovenije in podjetje Medex podpisala zavezo o sodelovanju

 

Gornja Radgona, 26. avgust 2018 – Brez čebel ni življenja in brez čebelarjev je ogrožen obstoj čebel. Brez čebel pa je ogroženo človeštvo. Z uživanjem čebeljih pridelkov skrbimo za naše dobro počutje in pomagamo čebelarjem pri njihovem plemenitem poslanstvu. Z namenom spodbujanja čebelarstva in promocije čebeljih pridelkov in izdelkov sta Čebelarska zveza Slovenije in podjetje Medex sklenila zavezo o sodelovanju.
 

Čebelarska zveza Slovenije in podjetje Medex sta med glavne cilje zaveze vključila učinkovit nadzor nad kakovostjo in varnostjo čebeljih pridelkov ter končnih izdelkov, ki vsebujejo čebelje pridelke. Kakovost in varnost bosta zagotavljala s shemami kakovosti v celotni verigi od pridelave do distribucije ter se zavzemala za enotno in transparentno označevanje medu v celotni Evropski uniji z navedbami držav izvora medu. S svojim delovanjem bosta opozarjala na vstop nekakovostnih in celo potvorjenih čebeljih pridelkov na slovensko tržišče.
 
Posebno pozornost bosta namenila spodbujanju vključitvi čebelarjev v sheme kakovosti in ekološko čebelarjenje. Zavzemala se bosta za omejitev uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki dokazano škodijo čebelam, in vzpodbujala »Čebelam prijazne prakse«. Pospeševala bosta tudi sajenje mešanih kultur v kmetijstvu in gozdarstvu, ki čebelam zagotavljajo vir hrane.
 
Prizadevala si bosta za sodelovanje v skupnih raziskovalnih projektih, kot so raziskave o posebnostih slovenskega medu ter raziskave o koristnosti čebeljih pridelkov.
 
Zaveza Čebelarske zveze Slovenije in podjetja Medex je začetek poglobljenega sodelovanja in hkrati izhodišče za vse, ki jih ni vseeno za čebelarstvo; zavedanje in aktivno delovanje namreč pripomore k njegovi ohranitvi in razvoju.
 
Čebelarska zveza Slovenije in Medex d.o.o.

Prenesite Word (DOC) dokument celotnega sporočila za javnost >

Prenesite si PDF dokumenta Zaveza o sodelovanju Čebelarske zveze Slovenije in podjetja Medex >


Vse fotografije in grafike, objavljene na spletnih straneh www.medex.si, so last družbe Medex d.o.o..
Uporaba je dovoljena izključno za uredniške namene in z navedbo vira (© Medex d.o.o.).

Priljubljeni