1. Podatki o organizatorju nagradne igre

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Z Medexom na finale Lige prvakov« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je družba Medex d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »organizator«). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da sprejema Splošna pravila in pogoje in da se z njimi strinja.


2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Medex na slovenskem prostoru. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na trg organizator nagradne igre, Medex d.o.o.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 9. 3. 2018 do vključno 6. 5. 2018 do 23:59 na spletni strani www.medex.si/nafinalezmedexom in v vseh trgovinah Spar, Mercator, Hofer, dm, Petrol, Tuš, Tuš drogerija in Medex.


4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Medex d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Osebe, mlajše od 15 let, bodo morale za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov.

Nakup izdelkov Medex ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 

4. Način sodelovanja

V nagradni igri je možno sodelovanje na dva načina - nakupom izdelkov Medex v vrednosti vsaj 5 EUR ali reševanjem kviza. 

Udeleženci, ki so kupili izdelke Medex in imajo številko računa, na spletni strani www.medex.si/nafinalezmedexom:
 • označijo trgovino (Spar, Mercator, Hofer, dm, Petrol, Tuš, Tuš drogerija in Medex ) v kateri so opravili nakup,
 • vpišejo številko računa, svoje osebne podatke (ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, telefonsko številka in e-naslov)
 • odkljukajo, da se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre, in kliknejo na gumb Potrdi.  Na navedeni elektronski naslov prejmejo elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditveno povezavo, in kliknejo na potrditveno povezavo v prejetem elektronsko sporočilo. S tem je sodelovanje v nagradni igri sprejeto v sistem. Račun morajo hraniti do konca nagradne igre in ga predložiti na vpogled. 
Udeleženci, ki bodo reševali kviz, na spletni strani www.medex.si/nafinalezmedexom:
 • izpolnijo vprašalnik,
 • oddajo svoje osebne podatke (ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, telefonska številka in e-naslov).
 • odkljukajo, da se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre, in kliknejo na gumb Potrdi.  Na navedeni elektronski naslov prejmejo elektronsko sporočilo sporočilo, ki vsebuje potrditveno povezavo, in kliknejo na potrditveno povezavo v prejetem e-mail sporočilu. S tem je sodelovanje v nagradni igri sprejeto v sistem.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Udeleženci lahko v nagradni igri večkrat sodelujejo na oba načina in z vnosom različnih računov, izžrebani pa so lahko le enkrat.  

Nagrajenci bodo z imenom in priimkom objavljeni na www.medex.si 3 mesece od razglasitve žrebanja.
 

5. Nagrade

Nagradni sklad obsega: 
 • 1. oziroma glavna nagrada: vstopnica za finale Lige prvakov, ki bo v soboto, 26. 5. 2018, v Kijevu v Ukrajini. Glavna nagrada vsebuje tudi namestitev v Kijevu in letalski prevoz na relaciji Ljubljana - Kijev - Ljubljana, s terminom odhoda v petek,  25. 5., in povratkom v nedeljo, 27. 5. 2018.  
 • 2. nagrada: vstopnica za finale Lige prvakov, ki bo v soboto, 26. 5. 2018, v Kijevu v Ukrajini.
 • 3., 4. in 5. nagrada: paket izdelkov Medex
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.


6. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo 7. 5. 2018. Žreb se bo izvajal elektronsko na sedežu organizatorja.

 
7. Obveščanje o nagrajencih

Nagrajenci bodo objavljeni na www.medex.si/nafinalezmedexom. Nagrajenci bodo o nagradi in prevzemu nagrade obveščeni na dani elektronski naslov. Nagrajenca 1. in 2. nagrade bomo tudi poklicali na dano telefonsko številko.   

Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado.
 

8. Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli osebno na sedežu organizatorja (1. in 2. nagrada) ali jim bodo vročene priporočeno po pošti (3., 4. in 5. nagrada). Podelitev 1. in 2. nagrade bo v petek, 11. 5. 2018.
[Dopolnilo in popravek, 26. 3. 2018]: Podelitev 1. in 2. nagrade bo v četrtek, 10. 5. 2018.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča. Nagrajenci bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti na elektronski naslov, ki so ga navedli v spletnem obrazcu. 

Če organizator v roku 48 ur od trenutka, ko nagrajenca 1. in 2. nagrade pokliče in mu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko nagrajencu 3., 4. in 5. nagrade pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se nagrajenec za 1. in 2. nagrado ne javi na dani e-mail naslov v roku 2 delovnih dni,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 • morebitno nepravilno izpisovanje številk na računih
 • (ne)delovanje spletnega mesta www.medex.si/nafinalezmedexom,
 • vse ostale aktivnosti na www.medex.si/nafinalezmedexom,
 • nedelovanje obrazca za vnos številke računa ali reševanje kviza v nagradni igri »Z Medexom na finale lige prvakov« in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje obrazca za vnos številke računa ali odgovarjanje na vprašanje v nagradni igri »Z Medexom na finale lige prvakov«, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 

10. Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

 
11. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje namene: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu, neposrednega in/ali ciljanega trženja, obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, vzorčenja, statistične obdelave podatkov. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov  ali pisno na naslov: Medex d.o.o., Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana, Slovenija. Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja, na www.medex.si, na Facebook strani Medex in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri »Z Medexom na finale Lige prvakov« na www.medex.si/nafinalezmedexom sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili in pogoji nagradne igre.
 

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so dostopni na www.medex.si/nafinalezmedexom. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev bo udeležence sodelujoče obveščal z objavami na spletnih straneh Medex. Pravila in pogoji so dostopni na spletnih straneh organizatorja, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na  


13. Sodelovanje z mediji

Nagrajenca 1. in 2. nagrade s prevzemom nagrade soglašata s sodelovanjem v medijskem poročanju, ki ga bo izvajala družba Salomon d.o.o. za športni dnevnik EkipaSN in spletni portal Ekipa24/Svet24. Narejeno bo: pogovor in reportaža z dogodka z nagrajencema, nagrajenca bosta poskrbela za fotografije z dogodka.

 
14. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


 
Ljubljana, 8. 3. 2018
 

 
 


 

Priljubljeni