Vloge in naloge čebel v panju

Vloge in naloge čebel v panju

29. november 2022
Čas branja: 6 min
čebele in delo v panju

Čebele živijo v skupnosti, ki jo imenujemo družina. Čebelja družina je številčna, saj šteje tudi do 60.000 čebel ali v času največjega razvoja še celo več. To je nekje v maju, ko se začne spomladanski razvoj čebel. Čebeljo družino sestavljajo matica, troti in čebele delavke. V panju je največ čebel delavk, nekaj sto do nekaj tisoč trotov in ena sama matica.

Matica – edina plodna samica v panju

Matica je edina plodna samica v panju. Njena glavna naloga je, da leže jajčeca v celice in tako skrbi za potomstvo. Matica lahko v spomladanski in zgodnje poletni dobi zaleže zares veliko jajčec, tudi do 2000 na dan, kar presega njeno telesno maso.

Matica je mati vseh čebel v panju

Pravimo ji tudi cesarica, kraljica, gospodarica, srce, duša panja, s čimer želimo poudariti njen izredni pomen v čebelji družini. Matice so zelo pomembne za kakovost in produktivnost čebelje družine. Na svoje potomce prenašajo dedne lastnosti, kot so: barva obročkov na zadku, mirnost, nabiralna vnema, dolžina rilčka, nagnjenje k rojenju, odpornosti proti boleznim in druge lastnosti. V semenski mošnjici matica hrani semenčice trotov, ki so jo oprašili na paritvenem poletu. Tako tudi troti vplivajo na lastnosti potomcev.

queen_bee

Kraljica zaradi svoje prehrane

Matica se tako kot čebele delavke razvije iz oplojenega jajčeca. Razlika je ta, da je matica v času razvoja iz ličinke v matico ves čas hranjena z matičnim mlečkom, medtem, ko je ličinka čebele delavke tako hranjena le prve tri dni, pozneje pa s cvetnim prahom in medom. Matico z mlečkom hranijo tudi po izleganju, zaradi česar je zelo produktivna in dolgo živi. Živi do pet let, vendar jo čebelarji navadno zamenjajo vsaki dve do tri leta.

Matica gre na praho …

Izležena in neoprašena matica po nekaj dneh spolno dozori in odleti iz panja na paritveni polet. V zraku se spari z večjim številom trotov. V semenski mošnjici shrani njihova semenčeca, kar zadošča do konca njenega življenja.

Največja v panju

Po velikosti je matica največja v panju, saj je kar dvakrat večja in težja od čebel delavk. Ima izrazito dolg in zašiljen zadek ter nekoliko močnejše oprsje. Matica za razliko od čebel delavk nima koškov za nabiranje cvetnega prahu, ne more nabirati hrane, ne izloča voska in tudi ne gradi satja.

Označevanje matice

Nekateri čebelarji matice na hrbtni strani oprsja označijo z različnimi barvami. Tako jo lažje najdejo pri čebelarskih opravilih in pregledovanju čebel. Po barvi oznake hitro ugotovijo tudi, koliko je stara matica. Obstaja namreč barvna lestvica za označevanje matic po letih.

honey_bee

Čebele delavke – marljive in vsestranske

Čebele delavke so neplodne samice in jih je največ v panju. Razvijejo se iz oplojenih jajčec. Njihovo število se med letom spreminja. Poleti jih je lahko tudi 60.000, pozimi pa več kot polovico manj, nekje 20.000. Število čebel delavk v panju je odvisno predvsem od letnega časa in aktivnosti matice. Za poletne čebele je značilno, da so kratkožive in živijo le nekaj tednov, medtem ko zimske lahko živijo do pet mesecev. Marljivost in vsestranskost čebel delavk je občudovanja vredna. Čebele delavke opravljajo najrazličnejša opravila, ki so povezana z njihovo starostjo in potrebami družine. V grobem jih delimo na:

Panjske čebele

Te opravljajo dela v panju. Ko se izležejo, se posvetijo čiščenju satnih celic: najprej celice, iz katere so prilezle, potem še preostalih. Tako skrbijo za čistočo in higieno v panju. Ko so stare od 6 do 12 dni, prevzamejo vlogo dojilje. Takrat začnejo iz krmilnih in čeljustnih žlez izločati matični mleček, s katerim hranijo zalego v panju. V starosti od 12 do 18 dni začnejo izločati vosek skozi voskovne žleze in postanejo graditeljice satja. Krmijo matico in so tudi njene spremljevalke. Nato kot proizvajalke predelajo medičino in mano v med. Preden se odpravijo na pašo, so nekatere tudi stražarke, ki varujejo dom pred vsiljivci. Življenje v čebelji družini je zelo razgibano in zahteva nenehno prilagajanje.

Pašne čebele 

Po treh tednih začnejo čebele v panj prinašati medičino, mano, cvetni prah, propolis in vodo ter opraševati rastline, kar je eno najpomembnejših opravil čebel.

Troti – samci v čebelji družini

Troti se razvijejo iz neoplojenih jajčec. Družine pričnejo vzrejati trote pozno spomladi. So nekoliko večji in bolj čokati od čebel delavk in imajo večje oči. Njihovo naloga je, da oprašijo (oplodijo) matico. Ker nimajo organov za nabiranje hrane, se hranijo izključno v panju. Nekateri menijo, da so troti nepomembni v čebelji družini, kar pa ne drži.

DRONE_TROT_shutterstock_1810048666_1

Poleg tega, da oprašijo matico, troti s svojo prisotnostjo v čebelji družini skrbijo za harmonijo in delovanje čebelje družine kot celote. Čebele ob njihovi prisotnosti bolj pridno nabirajo nektar in gradijo satje. Zato so pomembi člani čebelje družine. V obdobju, ko je dovolj paše, živijo od tri do šest mesecev, ko hrane začne primanjkovati, pa jih delavke napodijo iz panja. Ker jeseni in pozimi družina ne vzgaja novih matic, so v tem času družini le v breme.