Izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo z nami v nadzoru uporabe osebnih podatkov

Uredba EU je izboljšala varstvo osebnih podatkov. Z njo v Medexu sprejemamo spremembe, ki so izboljšale vašo izkušnjo z nami. Odgovorno ravnanje in skladno delovanje z zakonodajo z vašimi osebnimi podatki je za Medex več kot izvrševanje zakonodaje, je naša zaveza in obljuba!

Želimo vam predstaviti, kako je uredba vplivala na bolj varno in odgovorno ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kako se kot podjetje zavezujemo k zaupanju in spoštovanju vaše zasebnosti ter kako spremembe s številnimi ugodnostmi koristijo vsem.
 

Kaj je GDPR in kakšne spremembe prinaša za posameznika?

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati s 25. 5. 2018.  Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, moral podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.
 

Kako smo v Medexu pripravljeni na varstvo osebnih podatkov? 

V Medexu spoštujemo zasebnost naših uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo ter internimi akti družbe. Skladno z navedenim bomo v Medexu posameznika, ki bo podal privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, podučili o posameznem namenu uporabe danih osebnih podatkov kot tudi z vsemi ostalimi pravicami, ki jih ima skladno z veljavno zakonodajo.

V ta namen imamo v Medexu izbranega tudi pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, s katerim lahko  posameznik kadarkoli stopil v stik, glede vseh vprašanj povezanih z obdelavo njegovih osebnih podatkov in uresničevanjem njegovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 

Kaj lahko z uvedbo ukrepov GDPR pričakujejo naši uporabniki?

  • Lasten nadzor nad svojimi osebnimi podatki,
  • enostavno spreminjanje svojih osebnih podatkov, 
  • zahteva za popravek, 
  • zahteva za izbris, 
  • prenos podatkov na drugo podjetje ali ustanovo, 
  • možnost obveščanja o obdelavah podatkov,
  • izrecne in jasne privolitve za kaj podjetje podatke uporablja, 
  • obveščanje o ponudbi produktov in storitev zainteresiranim uporabnikov,
  • manj nepotrebnega obveščanja.
 

Kaj sledi?

Maja 2018 ste prejeli obvestilo preko različnih komunikacijskih kanalov (e-pošta, SMS, prodajno mesto) z navodili za pregled in ureditev soglasij za obdelavo vaših osebnih podatkov. V kolikor se na to sporočilo niste odzvali, smo vaše podatke iz našega sistema izbrisali.
 
Za dodatna vprašanja nam lahko pošljete sporočilo na .
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Tina Brlec. 
 

 

Priljubljeni