ISO 9001



ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso:

 • osredotočenost na odjemalce,
 • vodenje,
 • vključevanje ljudi,
 • procesni pristop,
 • sistemski pristop k vodenju,
 • nenehno izboljševanje,
 • odločanje na podlagi dejstev,
 • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.

S certifikatom ISO 9001dokazujemo zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank ter zagotavljamo, da ob izpolnjevanju obveznih in zakonskih zahtev naš proizvod doseže stranko.

Ogled certifikata ISO 9001

Ogled certifikata GMP (Good Manufacturing Practice)
 


IFS Standard



IFS (International Food Standard) je standard za presojanje živilskih proizvodov pod blagovno znamko trgovcev in veletrgovcev. Namenjen je komuniciranju med trgovcem in proizvajalcem živil, saj morajo tako eni kot drugi zagotavljati varnost in kakovost proizvodov trgovske blagovne znamke.

IFS lastnikom trgovskih blagovnih znamk omogoča izpolnjevanje zakonodajnih zahtev glede varnosti živil, za proizvajalce proizvodov pa predstavlja enoten in transparenten standard s konkretnimi pričakovanji kupcev glede visoke varnosti in kakovosti živil.

V Medexu smo IFS standard pridobili kot dobavitelj proizvodov več trgovskim verigam. Standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil.

Posebnost standarda je seznam 10 izpostavljenih zahtev. Če katerakoli od teh zahtev ni izpolnjena, organizacija ne pridobi certifikata.

IFS Food obravnava 5 glavnih področij:
 • sistem vodenja kakovosti,
 • odgovornost vodstva (vključuje HACCP),
 • vodenje virov,
 • proizvodni proces,
 • merjenje, analiziranje in izboljševanje.

Medex dosega zahteve IFS standarda na certificiranih področjih na višjem nivoju.

Ogled certifikata IFS Standard
 

Ekološka pridelava in predelava




Povpraševanje po ekološko pridobljenih kmetijskih pridelkih in živilih se je v zadnjih letih močno povečalo, posledično pa se je povečala tudi njihova ponudba. Ljudje se pogosto sprašujejo: “Ali so pridelki in živila, ki jih ponujajo na trgu, res ekološka?”

Pri ekološkem kmetijstvu gre za sodoben način gospodarjenja, ki temelji na naravnih metodah in kroženju snovi brez uporabe kemičnih sredstev, nedovoljenih gnojil in dodatkov za izboljševanje tal. Prepovedana je uporaba gensko spremenjenih organizmov in sintetičnih dodatkov v krmilih, pridelek ne sme biti podvržen ionizirajočemu sevanju.

Medex je certificiran za proizvodnjo, prepakiranje, skladiščenje in distribucijo ekoloških živil in prehranskih dopolnil.

Ogled certifikata Ekološka pridelava in predelava




Višja kakovost - znak rdeče lastovke



V Medexu smo za med blagovne znamke Zlati panj pridobili znak rdeče lastovke– zaščitni simbol za višjo kakovost.

Pogoj za pridobitev znaka je certificiranje, kjer gre za potrditev skladnosti proizvodnje s specifikacijami proizvajalcev in z zahtevami Evropske Unije. V Republiki Sloveniji certificiranje izvaja certifikacijski organ, imenovan s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Znak rdeče lastovke je dodatno jamstvo kakovosti tako za pridelovalce in proizvajalce kakor tudi za končne kupce. Sporoča, da se proizvod razlikuje od sorodnega po določenih značilnostih glede proizvodnje ali sestave, kakovost pa se zagotavlja in vzdržuje z dodatnimi kontrolami tako proizvodnje kot končnega izdelka na prodajnih policah.

Med blagovne znamke Zlati panj izpolnjuje zahtevo, da vsebuje manj kot 18 % vode, vsebnost HMF pa je pod 15 mg na kg medu. Voda in HMF sta dve glavni in ključni lastnosti za določanje kakovosti medu, po Pravilniku o medu lahko med vsebuje največ 20 % vode in 40 mg HMF na kg medu.

Ogled certifikata Simbol višje kakovosti - znak rdeče lastovke
 

Excellent SME

 



Spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.

Poglavitni nameni izdaje certifikata so povečevanje transparentnosti trga, promocija dobrih srednjih, malih in mikro podjetij, varnega poslovanja ter dobrih poslovnih običajev, kar so tudi smernice EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji poslovni odličnosti. Imetnik certifikata pridobi danes zelo potrebno kredibilnost pri poslovanju tako v domačem kot mednarodnem poslovnem okolju.

Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše Coface Slovenija ter spletna tehnologija SafeSigned®, ki preprečuje kopiranje tega znaka kakovosti iz naše spletne strani.

V Medexu si prizadevamo za odličnost na vseh ravneh svojega delovanja, zato smo se odločili, da pridobimo tudi spletni certifikat Excellent SME Slovenia. Tudi tako kažemo svojo zavezo poslovni odličnosti in da smo zaupanja vredno podjetje. Pridobitev certifikata pa je tudi eden od temeljev še tesnejšega in zaupanja vrednega sodelovanja s poslovnimi partnerji.

 

Zlati certifikat bonitetne odličnosti 2017



 

Bisnode Slovenija podeljuje podjetju MEDEX d.o.o. Zlati certifikat bonitetne odličnosti 2017.

Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2017 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

 • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
 • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
 • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.


Več o Medexovem Zlatem certifikatu bonitetne odličnosti 2017

Priljubljeni