Podpiramo povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem.

Dolgoročno se vključujemo v sooblikovanje raziskovalne dejavnosti.

Stremimo k izvajanju razvojno-raziskovalnih aktivnosti na podlagi novih izkušenj.


Raziskovalke in raziskovalci na začetku kariere, ne zamudite priložnosti!

Sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom je ključno za razvoj ter posledično spodbujanje večanja vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije, pa tudi dvig raziskovalne intenzivnosti in kakovosti.

V okviru "Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1", ki ga je 13. 7. 2018 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), v sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami k prijavi vabimo raziskovalke in raziskovalce na začetku kariere.
 


Odsek za nanostrukturne materiale Instituta Jožef Stefan v sodelovanju s podjetjem Medex d.o.o. v okviru "Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1" k sodelovanju vabi Raziskovalce na začetku kariere (M/Ž).

Preberi več


Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT), Katedra za analizno kemijo, v sodelovanju s podjetjem Medex d.o.o. v okviru "Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1" k sodelovanju vabi Raziskovalce na začetku kariere (M/Ž).

Preberi več

Priljubljeni