Program razvoja podeželja
Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Medex d.o.o., Linhartova 49A, 1000 Ljubljana in zanje prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
 

Podukrep M 4.02: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
Naziv aktivnosti
Nakup opreme za namen izboljšanja kakovosti in varnosti proizvodov in zagotavljanja rasti prodaje.


Povzetek
Investicija v dodatno laboratorijsko opremo nam bo omogočila poglobiti lastno raziskovalno dejavnost na področju surovih čebeljih pridelkov in identifikacijo specifičnih komponent, ki bodo omogočale povečati dodano vrednost čebeljim proizvodom in na podlagi katerih bomo razvili inovativne funkcionalne živilske izdelke.

Z novim skladiščem bomo zagotovili skladiščenje na eni skupni lokaciji. Zadostili bomo zahtevam najvišjih standardov kvalitete. Skladiščni prostor nam bo omogočal pregled na zalogami in sortami medu. Skladišče bo imelo kontrolirano temperaturo, in vlago ter čisti zrak. S sodobnim sistemom postavitve regalne konstrukcije z uporabo prevoznega regalnega sistema bomo zagotovili optimalno izkoriščenost skladišča, s sistemsko opremo za upravljanje skladišča in kontrole pa bomo povečali preglednost in sledljivost ter optimizirali proces.


Dejavnosti
Investicija zajema naslednje dejavnosti:
  • Nakup dodatne opreme v laboratorijih s katerimi bomo razvijali nove, inovativne izdelke na svetovni ravni
  • Oprema regalnega skladišča, WMS in potrebna računalniška oprema za ustrezno skladiščenje in upravljanje zalog
  • Nakup kontrolnega modula in pripadajoče opreme, s katerim bomo optimizirali delo v proizvodnji in kontroli, ter omogočili hitrejše sproščanje surovin in proizvodov

Cilji
Z investicijo bomo zagotovili:
  • Optimizacijo delovnih postopkov v skladišču, proizvodnji in kontroli
  • Skrajšanje odzivnih časov in rokov dobav
  • Znižanje stroškov poslovanja

Pričakovani rezultat
Zagotavljanje najvišjih standardov varnosti in kakovosti proizvodov ter stalno uvajanje novih visokakovostnih naravnih proizvodov


Povezave:   
 

Priljubljeni