Nagradni natečaj

Datum :07.10.2016

Vse slovenske vrtce, prve triade osnovnih šol in vzgojno-varstvene zavode vabimo k okraševanju EKO SMREKE!   

Organizatorja Medex in Hofer želita z natečajem spodbujati razmišljanje otrok o tem, kakšen je zdrav, lep in čist gozd, ki ponuja ustrezen prostor vsem prebivalcem, pri tem pa ne pozabljata tudi na pomen čebel, brez katerih svet ne bi bil več to, kar je danes. Zavedati se moramo, da le zdrav gozd in ugodne razmere za bivanje ter delo čebel lahko pripomorejo k ohranjanju naravnega ekosistema, za katerega si mora prizadevati vsak posameznik in vsi skupaj. Vabimo vas tudi k sodelovanju pri novosti letošnjega natečaja: vsaka skupina lahko pripravi tudi predlog trajnostnega in/ali dobrodelno naravnanega projekta, usmerjenega v odgovornost do okolja, gozda ali čebel v svojem lokalnem okolju.

Kako poteka natečaj

Namen natečaja je otroke na njim zanimiv način osveščati o pomenu reciklaže pri ohranjanju narave. S sodelovanjem na natečaju to storijo z okraševanjem vnaprej izdelane šablone božične smreke iz lepenke s poljubnimi (naravnimi ali recikliranimi) okraski. V letošnjem natečaju lahko to nadgradite tudi s predlogom trajnostnega in/ali dobrodelnega projekta, s katerim bomo spodbudili trajnostno ravnanje in dobrodelnost v vašem lokalnem okolju.

Podrobnejše informacije o poteku in pravilih natečaja "Deluj eko - ohrani čebelo in smreko" so objavljene na spletnem naslovu www.eko-smreka.si.

Izmed vseh skupin, ki bodo uspešno oddale fotografije eko smreke in hkrati oddale tudi predlog za trajnostni oz. dobrodelni projekt, bo interna komisija obeh podjetij izbrala 1 glavnega nagrajenca, ki bo poleg nagrad prejel tudi finančno podporo za izvedbo predlaganega projekta v višini 2000€. 

Vsi nagrajenci okraševanja eko smreke bodo objavljeni 21. 12. 2016 na spletnem naslovu www.eko-smreka.si. 

Glavni nagrajenec za najboljši trajnostni oz. dobrodelni projekt bo razglašen 10. 1. 2017 in objavljen na spletnem naslovu www.eko-smreka.si

Arhiv novic

Priljubljeni