Letošnje leto se bo zagotovo vpisalo v zgodovino čebelarstva; na pobudo Slovenije smo namreč prvič obeležili svetovni dan čebel. V počastitev 1. praznika čebel smo v Medexu pripravili številne aktivnosti, vrhunec pa bo Apifuture symposium 2018, 18. oktobra v hotelu Mons. Na njem bodo v ospredju varnost in kakovost čebeljih pridelkov ter skrb za kontrolo izdelkov, katerih ključne sestavine so čebelji pridelki. Nekateri najpomembnejšimi domači in tuji strokovnjaki bodo predstavili najnovejša dognanja s področja uporabe čebeljih pridelkov v medicini. Zaključek simpozija pa bo namenjen podelitvi certifikatov za apiterapevte in predstavitvi njihovih zaključnih nalog.
Apifuture symposium 2018 - predavatelji

Varnost čebeljih pridelkov
Dr. LUTZ ELFLEIN, Vodja centra za testiranja avtentičnosti, Eurofins Food Integrity Control Services GmbH


Dr. Lutz Elflein že 18 let deluje kot certificiran živilski kemik in ima 15 let praktičnih izkušenj in poglobljenega znanja s področja analitičnega testiranja, znanstvenega raziskovanja in pravnih presoj čebeljih izdelkov (med, matični mleček, vosek, cvetni prah, propolis). Trenutno je kot Vodja centra za testiranje avtentičnosti zaposlen v podjetju Eurofins v Nemčiji. Je vodja izpostave Eurofins Food Integrity Control Services GmbH, posebne poslovne enote podjetja Eurofins, ki se ukvarja z vsemi vidiki celovitosti in pristnosti hrane. Lutz Elflein je v podjetju Eurofins Germany odgovoren za izvedenske storitve v povezavi z medom in drugimi čebeljimi pridelki.
 

Kakovost čebeljih pridelkov
GUDRUN BECKH, direktorica Quality Services International GmbH

Gudrun Beckh je biologinja, ki se je tekom diplomskega študija izpopolnjevala na področju analize cvetnega prahu. Leta 1991 se je pridružila podjetju QSI in leta 2000 postala njegova direktorica. Gudrun Beckh se že več kot 25 let ukvarja s kontrolo medu in drugih čebeljih pridelkov. Podjetje QSI, ustanovljeno leta 1964 kot inštitut za raziskavo medu, vsako leto preveri več kot 70.000 vzorcev medu glede njegove splošne kakovosti, avtentičnosti in porekla. Kot mednarodna strokovnjakinja je Gudrun Beckh izvajala izobraževanja za nemške vladne in evropske projekte za pomoč državam pri dostopu do evropskega trga medu. Je članica različnih odborov, kot so DIN in ISO za čebelje pridelke, ter tehnična svetovalka za FEEDM v nemškem združenju German Honey Association. Trenutno je predsednica mednarodne komisije za med (International Honey Commission), ki združuje svetovno mrežo strokovnjakov.

 

Med in drugi čebelji pridelki v primarni, sekundarni, terciarni in kvartarni preventivni družinski medicini
Prim. mr. sci. JOSIP LONČAR, dr. med., Zasebna apiterapevtska klinika, HrvaškaPrimarij magister Josip Lončar, dr. med. je po zaključenem študiju medicine opravil specializacijo družinske medicine, leta 1991 je postal magister znanosti in leta 2000 primarij. Od leta 1991 dela v svoji zasebni ordinaciji v Bjelovaru.

S čebelami se ukvarja od otroštva, večjo pozornost pa jim je začel posvečati leta 1975. Dandanes apiterapijo uporablja pri svojem vsakodnevnem zdravljenju. Vodi imunoterapije pri ljudeh, ki so občutljivi na čebelji pik in terapije z naravnim čebeljim strupom pri ljudeh, ki imajo nevrodegenerativne bolezni. Aktivno sodeluje na Apiterapevtskih kongresih v Sloveniji, farmacevtom, zdravnikom in študentom na Hrvaškem predava na temo apiterapije. Je predavatelj in mentor na Medicinski fakulteti na katedri za družinsko medicino  v Zagrebu.  Objavil je prek 100 znanstvenih in strokovnih člankov s področja družinske medicine. Objavlja tudi članke na temo čebeljih pridelkov in apiterapije v reviji »Hrvatska Pčela«.
 

Vpliv matičnega mlečka na sistemsko vnetje – klinična študija
Dr. ZALA JENKO PRAŽNIKAR in Dr. ANA PETELIN, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija

Doc. dr. Zala Jenko Pražnikar je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, na študijski smeri Biokemija. Doktorirala je leta 2009 s področja Biokemije in molekularne biologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. V času doktorskega študija je bila Zala Jenko Pražnikar zaposlena kot mlada raziskovalka na Odseku za molekularne in biomedicinske znanosti Inštituta Jožefa Stefana v Ljubljani, kjer je proučevala toksine in biološke membrane. Dr. Zala Jenko Pražnikar je trenutno zaposlena na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju, kjer poučuje Biokemijo in izbrana poglavja iz predmeta Genetika in nutrigenomika. Raziskovalno deluje na področju metabolnih in hormonskih motenj ter prehranskih intervencij. Njeno delo obsega več kot 25 znanstvenih člankov s faktorjem vpliva, pri čemer je njeno delo izjemno citirano.

Doc. dr. Ana Petelin, univ. dipl. kem., je doktorirala na študijskem programu Nanoznanosti in nanotehnologije s področja Biokemije in molekularne biologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan v Ljubljani. Trenutno je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju, kjer poučuje Osnove kemije, Kemijo, Patofiziologijo prehrane in delno Raziskovanje v dietetiki. Raziskovalno je vpeta v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte. Področje njenega raziskovanja je iskanje zgodnjih biomarkerjev pri debelosti in z njo povezanih različnih obolenj ter področje prehranskih intervencij. Njeno delo obsega več kot 20 znanstvenih člankov s faktorjem vpliva, pri čemer je njeno delo izjemno citirano. 

Spletna trgovina

Medex priporoča

Sorodni članki

Priljubljeni